BEBEK DOSTU KOMİTESİ

 

Amaç:

Bebek Dostu Hastane olarak anne ve anne adaylarımızı bu hususta bilinçlendirmek ve gerekli programların hazırlanması, anne sütünün özendirilmesi  ve annelere emzirme konusunda bilgi ve doğru alışkanlıkları kazandırılmasını sağlamak

1-Bebek Dostu Komitesinin Asgari Konuları :

  • Hastanemize başvuran anne ve anne adaylarına yönelik eğitim programların hazırlanması
  • Hastane emzirme politikalarını belirlemek
  • Hastane çalışanlarına yönelik Anne sütü ve Emzirme danışmanlığına yönelik eğitimlerin hazırlanması
  • Hastane içinde yayınlanacak dokümantasyon (afiş,pano,tablo vs.)planlanması ve hazırlanması

2-Komitenin Toplanma Süresi :3 ayda bir toplanmaktadır.

 

3-Komitede Görevli Kişiler :

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Başhekim(Komite Başkanı) Dr. Ulaş YANIK
2 Başhekim Yardımcısı (Üye) Uz.Dr.İlker PARMAKSIZ
3 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Sultan YÜKSEL
4 Eğitim Hemşiresi (Sekreter) Sibel ŞAHİN
5 Pediatri Sorumlusu(Üye) Melike ÖRDEK
6 YDYBÜ Sorumlu Hemşire(Üye) Merve YILDIZ
7 Kadın Hast.Uzmanı(Üye) Op.Dr.F.Esin KARÇİN
8 Çocuk Hast.Uzmanı(Üye) Uz.Dr.Mehmet AKSOY
9 Kadın Doğum Servis Sorumlusu (Üye) Kübra KEKLİCEK