RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

1-Radyasyon Güvenliği Komitesinin Asgari Konuları:

 

  • Komite, lisanslı faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini ve sürekliliğini sağlar,
  • Komite, her toplantıda bulunan tüm radyasyon üreten cihazların envanterini gözden geçirir,
  • Komite, her toplantıda radyasyondan korunma ,sorumlusunun tarafından tutulan kayıtlar ve hazırladıkları raporlara göre; radyasyon görevlilerinin kişisel radyasyon dozlarını radyasyon seviyeleri ölçüm sonuçlarını, kalite kontrol ve bakım onarım kayıtlarını inceler ve değerlendirir.
  • Komite; Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve diğer ilgili kuruluşların yayımlamış olduğu radyasyondan korunmaya ilişkin mevzuatı inceleyerek yerine getirmekle yükümlü olduğu tüm hususları yürürlüğe koymak üzere ayrıntısıyla planlar.
  • Komite, radyasyon uygulamalarının yapıldığı bölümlerde çalışanların, toplumun ve hastaların radyasyon güvenliğini sağlar
  • Komite, her toplantıda radyasyon görevlilerinin kişisel dozlarını değerlendirir.

 

2-Komitenin Toplanma Süresi :3 ayda bir toplanmakradır.

3Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyetler Başlatılır :

  • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi          önlemek için yapılır.

 

  • Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan       faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

4-Komitede Görevli Kişiler :

 

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1BaşhekimDr. Selahattin VURAL
2Radyoloji uzmanı(Komite Başkanı)Uz.Dr.Sena ÜNVERDİ
3Radyoloji UzmanıUz.Dr.Zeyni ÜNVERDİ
4Kalite Yön.DirektörüGuzide KULOĞLU
5İŞ Güvenliği Uzmanı
6Radyoloji Sorumlusu (Üye)İbrahim DURAN