HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

1-Hasta Güvenliği Komitesinin Asgari Konuları :

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç Güvenli uygulamalarının sağlanması
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 • Hasta Mahremiyetinin Sağlanması
 • Hastaların Güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların önlenmesi
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi

2-Komitenin Toplanma Süresi :3 ayda bir toplanmaktadır.

3- Gerektiğinde Düzeltici –Önleyici Faaliyetler Başlatılır :

 • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
 • Önleyici Faaliyet:Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

4-Komitede Görevli Kişiler :

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1Başhekim (Komite Başkanı)Dr. Selahattin VURAL
2Hemşirelik Hizmetleri MüdürüCeren KILINÇ
3Kalite Yön.DirektörüGuzide KULOĞLU
4ÜyePembe KARA
5ÜyeMerve YILDIZ
7ÜyeRabia ÖZSÖNMEZ
8ÜyeGafure ÖZAVCI
9ÜyeAyşenur ÖZDEMİR
10ÜyeÇiğdem ERBAĞCI
11ÜyeEsra TETİK
12Üyeİbrahim DURAN
13ÜyeAbdurrahim ÖZTÜRK
14ÜyePınar ÖZKAN(Ecz.)
15Üyeİsmail AYTER
16ÜyeErcan KURT
17ÜyeEsra KARAYILAN
18ÜyeCihan KAPLAN
19ÜyeSeydi Cırnazoğlu