HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

1-Hasta Güvenliği Komitesinin Asgari Konuları :

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç Güvenli uygulamalarının sağlanması
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 • Hasta Mahremiyetinin Sağlanması
 • Hastaların Güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların önlenmesi
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi

2-Komitenin Toplanma Süresi :3 ayda bir toplanmaktadır.

3- Gerektiğinde Düzeltici –Önleyici Faaliyetler Başlatılır :

 • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
 • Önleyici Faaliyet:Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

4-Komitede Görevli Kişiler :

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1Başhekim (Komite Başkanı)Dr. Ulaş YANIK
2Hemşirelik Hizmetleri MüdürüSultan YÜKSEL
3Kalite Yön.DirektörüSibel ŞAHİN
4ÜyePembe KARA
5ÜyeMerve YILDIZ
6ÜyeEmine KILIÇ
7ÜyeCeren KILINÇ
8ÜyeGafure ÖZAVCI
9ÜyeMelike ÖRDEK
10ÜyeHakan NEHİR
11ÜyeEsra TETİK
12Üyeİbrahim DURAN
13ÜyeHakan SAYINBATUR
14ÜyeDuygu İrem İNCE
15ÜyeEbru ÖĞTMEN(Ecz.)
16ÜyeŞenay AKKAŞ
17ÜyeSevda KÖSEEMİNOĞLU
18ÜyeEsra KARAYILAN
19ÜyeSabahattin KOÇ
20ÜyeMetin KİRİŞCİ