HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

1-Hasta Güvenliği Komitesinin Asgari Konuları :

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç Güvenli uygulamalarının sağlanması
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 • Hasta Mahremiyetinin Sağlanması
 • Hastaların Güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların önlenmesi
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi

2-Komitenin Toplanma Süresi :3 ayda bir toplanmaktadır.

3- Gerektiğinde Düzeltici –Önleyici Faaliyetler Başlatılır :

 • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
 • Önleyici Faaliyet:Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

4-Komitede Görevli Kişiler :

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Başhekim (Komite Başkanı) Dr. Ulaş YANIK
2 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Sultan YÜKSEL
3 Kalite Yön.Direktörü Sibel ŞAHİN
4 Üye Pembe KARA
5 Üye Merve YILDIZ
6 Üye Emine KILIÇ
7 Üye Ceren KILINÇ
8 Üye Gafure ÖZAVCI
9 Üye Melike ÖRDEK
10 Üye Hakan NEHİR
11 Üye Esra TETİK
12 Üye İbrahim DURAN
13 Üye Hakan SAYINBATUR
14 Üye Duygu İrem İNCE
15 Üye Ebru ÖĞTMEN(Ecz.)
16 Üye Şenay AKKAŞ
17 Üye Sevda KÖSEEMİNOĞLU
18 Üye Esra KARAYILAN
19 Üye Sabahattin KOÇ
20 Üye Metin KİRİŞCİ