KAN TRANFÜZYON KOMİTESİ

 

1-Kan Transfüzyon Komitesinin Asgari konuları :

 • Hastanede transfüzyon pratiğinin tüm yönleri transfüzyon komitesi tarafından gözden geçirilmeli,politikalar oluşturulmalı ve denetlenmelidir.
 • Komite, kuruluşunu takiben, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu irdelemeli ve mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli girişimleri belirlemelidir.
 • Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirilmelidir.
 • Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonları değerlendirilmeli, önlemeye yönelik tedbirler alınmalıdır.
 • Kan ve Kan Ürünleri kullanım durumu değerlendirilmeli, bu hasta bakımının kalitesini artıracak şekilde düzenlenmelidir.
 • Kan merkezinin, kan temini, kan alma, kan hazırlama ve kan işleme konularında yeterli ve güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli personel ve ekipman durumu değerlendirilmeli ve eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığı düzenli aralıklarla denetlenmelidir.
 • Hastane personelinin transfüzyon pratiği konusunda eğitilmesi sağlanmalı, hizmet içi eğitimin
 • sürekliliği takip edilmelidir.
 • Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına tavsiyelerde bulunmalıdır.

 

2-Komitenin Toplanma Süresi :3 ayda bir toplanmaktadır.

3-Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.

 • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
 • Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

4-Komitede Görevli Kişiler :

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1BaşhekimDr. Ulaş YANIK
2Enfeksiyon Uzmanı (Komite Başkanı)Uz.Dr.Gülden BİLİŞİK
3ÜyeUz.Dr.İlker PARMAKSIZ
4ÜyeUz.Dr.Serpil ERDOĞAN
5ÜyeUz.Dr.İbrahim ÖZCAN
6ÜyeUz.Dr.Şemsettin BOZGEYİK
7ÜyeUz.Dr.Mehmet AKSOY
8ÜyeOp.Dr.Arif DENİZ
9ÜyeUz.Dr.Şenel BOLAT
10ÜyeOp.Dr.Bora ÜSTÜNSOY
11ÜyeOp.Dr.Teyfik KARABOYUN
12ÜyeOp.Dr.Manolya YILMAZ BELGİN
13ÜyeOp.Dr.Derya ULUSOY
14ÜyeSultan YÜKSEL
15ÜyeOP.Dr.İlhan BÜYÜKBEŞE
16ÜyeCeren KILINÇ (Enfeksiyon Hemşiresi)
17ÜyeSevda KÖSEEMİNOĞLU
18ÜyeSibel ŞAHİN
19ÜyeMerve YILDIZ
20ÜyeHakan SAYINBATUR
21ÜyeKübra KEKLİCEK
22ÜyeMelike ÖRDEK
23ÜyePembe KARA
24ÜyeRabia ÖZSÖNMEZ
25ÜyeEmine KILIÇ
26ÜyeEsra TETİK
27ÜyeGafure ÖZAVCI