KAN TRANFÜZYON KOMİTESİ

 

1-Kan Transfüzyon Komitesinin Asgari konuları :

 • Hastanede transfüzyon pratiğinin tüm yönleri transfüzyon komitesi tarafından gözden geçirilmeli,politikalar oluşturulmalı ve denetlenmelidir.
 • Komite, kuruluşunu takiben, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu irdelemeli ve mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli girişimleri belirlemelidir.
 • Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirilmelidir.
 • Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonları değerlendirilmeli, önlemeye yönelik tedbirler alınmalıdır.
 • Kan ve Kan Ürünleri kullanım durumu değerlendirilmeli, bu hasta bakımının kalitesini artıracak şekilde düzenlenmelidir.
 • Kan merkezinin, kan temini, kan alma, kan hazırlama ve kan işleme konularında yeterli ve güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli personel ve ekipman durumu değerlendirilmeli ve eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığı düzenli aralıklarla denetlenmelidir.
 • Hastane personelinin transfüzyon pratiği konusunda eğitilmesi sağlanmalı, hizmet içi eğitimin
 • sürekliliği takip edilmelidir.
 • Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına tavsiyelerde bulunmalıdır.

 

2-Komitenin Toplanma Süresi :3 ayda bir toplanmaktadır.

3-Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.

 • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
 • Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

4-Komitede Görevli Kişiler :

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Başhekim Dr. Ulaş YANIK
2 Enfeksiyon Uzmanı (Komite Başkanı) Uz.Dr.Gülden BİLİŞİK
3 Üye Uz.Dr.İlker PARMAKSIZ
4 Üye Uz.Dr.Serpil ERDOĞAN
5 Üye Uz.Dr.İbrahim ÖZCAN
6 Üye Uz.Dr.Şemsettin BOZGEYİK
7 Üye Uz.Dr.Mehmet AKSOY
8 Üye Op.Dr.Arif DENİZ
9 Üye Uz.Dr.Şenel BOLAT
10 Üye Op.Dr.Bora ÜSTÜNSOY
11 Üye Op.Dr.Teyfik KARABOYUN
12 Üye Op.Dr.Manolya YILMAZ BELGİN
13 Üye Op.Dr.Derya ULUSOY
14 Üye Sultan YÜKSEL
15 Üye OP.Dr.İlhan BÜYÜKBEŞE
16 Üye Ceren KILINÇ (Enfeksiyon Hemşiresi)
17 Üye Sevda KÖSEEMİNOĞLU
18 Üye Sibel ŞAHİN
19 Üye Merve YILDIZ
20 Üye Hakan SAYINBATUR
21 Üye Kübra KEKLİCEK
22 Üye Melike ÖRDEK
23 Üye Pembe KARA
24 Üye Rabia ÖZSÖNMEZ
25 Üye Emine KILIÇ
26 Üye Esra TETİK
27 Üye Gafure ÖZAVCI