Kalite Politikamız

 • Hasta ve Hasta yakınları hastanemize girdikleri andan itibaren modern alt yapımızla gelişen teknolojiyi takip ederek , tedavinin her aşamasında bilgi verme anlayışıyla kaliteli hizmet sunmak,
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayarak güvenliğine önem vermek,
 • Hasta mahremiyetini ön planda tutmak,
 • Sürekli eğitimi desteklemek,
 • Kaliteli hizmet standartlarını hedef olarak uygun maliyette sağlık hizmeti sunmaktır.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

 • Pro-aktif iş güvenliği yaklaşımının benimsenmesi,
 • Faaliyetlerimizin tehlike ve risklerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi,
 • Organizasyon kültüründe güvenli ve sağlıklı davranışların desteklenmesi,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin etkili yönetim sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Tüm çalışanların güvenli ve yeterli derecede çalışabilmesi için gereken eğitim ve bilginin sunulması,
 • İşyeri içerisinde kaza ve yaralanma vakalarının azaltılması veya bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin alınması,
 • Yurtdışı misafirlerimiz için Shuttle hizmeti,
 • Çalışanlar, stajyerler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve hastalar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması,
 • Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Çevre Politikamız

 • Doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi,
 • Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,
 • Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
 • Oluşan tüm atıkların sadece yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi,
 • Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulması,
 • Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Akılcı İlaç Kullanım Politikası

 • Hastanemizin değerli Hekim , Eczacı ve Hemşirelik Hizmetleri kadrosu ile teşhis ve tedavi hizmetleri sunmak,
 • Temel tedavi yaklaşımlarını öncellikli olarak değerlendirmek,
 • Hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilacı seçmek, uygun yoldan ve yeterli süre ile verilmesini sağlamak,
 • Tedavi başarısının sürekli olarak değerlendirildiği ,yan etkilerin ve hasta uyumunun izlendiği,
 • Birden çok ilacın kullanıldığı durumlarda etkileşmelerin değerlendirildiği,
 • Çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimleri ve ilaç gıda etkileşimlerini önceden değerlendirmek,
 • Planlanan tedavinin uygunabilirliği dikkate alındığı,
 • Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanlarımıza ,hasta ve hasta yakınlarımıza eğitim vermek ve bilgilendirme gereçleri aracılığı ile farkındalık yaratmaktır.