ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Hastanemiz  bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve  Çalışan Güvenliği Komitesi tarafında

yürütülmektedir.

 

1- Çalışan Güvenliği Komitesinin Asgari Konuları :

  • Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması
  • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
  • Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
  • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması
  • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
  • Sağlık taramalarının yapılması,
  • Çalışan memnuniyet anketinin yapılması.

 

2-Komitenin Toplanma Süresi : 3 ayda bir toplanmaktadır. 

 

3-Gerektiğinde Düzeltici –Önleyici Faaliyetler Başlatılır :

  • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
  • Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

4-Komitede Görevli Kişiler :

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1Tıbbi TemsilciDr. Selahattin VURAL
2Sağlık Bakım Hizmetleri MüdürüSelma İĞNELER
3Kalite Yönetim Sorumlusuİrem ÖZSAN
4Teknik Hizmetler MüdürüSeydi CIRNAZOĞLU
5Eğitim/Enfeksiyon HemşiresiRabia ÖZSÖNMEZ
6Laboratuvar SorumlusuAbdurrahim ÖZTÜRK
7Radyoloji Sorumlusuİbrahim Halil UÇAR
8Otelcilik Hizmetleri MüdürüÇiğdem ERBAĞCI
9Hasta Hizmetleri/Hasta HaklarıGamze DENİZDELEN
10Güvenlik AmiriKemal BOZKURT
11İnsan Kaynakları MüdürüFatma ÇĞRETİCİ
12Acil Servis SorumlusuAkif Samet ŞEKER
13İş Sağlığı ve Güvenliği UzmanıSibel Karadeniz