ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Hastanemiz  bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve  Çalışan Güvenliği Komitesi tarafında

yürütülmektedir.

 

1- Çalışan Güvenliği Komitesinin Asgari Konuları :

  • Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması
  • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
  • Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
  • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması
  • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
  • Sağlık taramalarının yapılması,
  • Çalışan memnuniyet anketinin yapılması.

 

2-Komitenin Toplanma Süresi : 3 ayda bir toplanmaktadır. 

 

3-Gerektiğinde Düzeltici –Önleyici Faaliyetler Başlatılır :

  • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
  • Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

4-Komitede Görevli Kişiler :

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Başhekim Dr. Ulaş YANIK
2 Komite Başkanı İşyeri Hekimi Dr.Ali Özgür GÖZCÜ
3 Başhekim Yardımcısı Uz.Dr.İlker PARMAKSIZ
4 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Sultan YÜKSEL
5 Kalite Yön. Direktörü Sibel ŞAHİN
6 İş Yeri Hemşiresi (üye) Emine KILIÇ
7 Enfeksiyon Hemşiresi (üye) Ceren KILINÇ
8 Çalışan Temsilcisi (üye) Gafure ÖZAVCI
9 Güvenlik Sorumlusu (üye) Halil ŞAHAN