ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Hastanemiz  bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve  Çalışan Güvenliği Komitesi tarafında

yürütülmektedir.

 

1- Çalışan Güvenliği Komitesinin Asgari Konuları :

  • Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması
  • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
  • Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
  • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması
  • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
  • Sağlık taramalarının yapılması,
  • Çalışan memnuniyet anketinin yapılması.

 

2-Komitenin Toplanma Süresi : 3 ayda bir toplanmaktadır. 

 

3-Gerektiğinde Düzeltici –Önleyici Faaliyetler Başlatılır :

  • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
  • Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

4-Komitede Görevli Kişiler :

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1BaşhekimDr. Selahattin VURAL
2Komite Başkanı İşyeri HekimiDr.Ali Özgür GÖZCÜ
3Başhekim YardımcısıDr.Mehmet Fatih KORKMAZ
4Hemşirelik Hizmetleri MüdürüCeren KILINÇ
5Kalite Yön. DirektörüGuzide KULOĞLU
6İş Yeri Hemşiresi (üye)Ceren KILINÇ
7Enfeksiyon Hemşiresi (üye)Rabia ÖZSÖNMEZ
8Çalışan Temsilcisi (üye)Gaffure ÖZAVCI
9Güvenlik Sorumlusu (üye)EBU BEKİR KAPLAN