KALİTE VE GÖSTERGE  KOMİTESİ

1-Kalite ve Gösterge  Komitesinin Asgari Konuları :

  • SKS çerçevesinde çalışmaları yürütür
  • SKS çerçevesinde kurumsal amaç,hedefeler,öz değerlendirmelere ilişkin sonuçları değerlendirir
  • Gerekli iyileştirme çalışmalara yapılır
  • Kalite ve göstergelere yönelik süreçler değerlendirilir
  • Risk  yönetime ilişkin süreçleri değerlendirir

2-Komitenin Toplanma Süresi :3 ayda bir toplanmaktadır.

3- Gerektiğinde Düzeltici –Önleyici Faaliyetler Başlatılır :

  • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
  • Önleyici Faaliyet:Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

 

4-Komitede Görevli Kişiler :

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Başhekim (Komite Başkanı) Dr. Ulaş YANIK
2 Başhekim Yardımcısı Uz.Dr.İlker PARMAKSIZ
3 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Sultan YÜKSEL
4 Kalite Yön.Direktörü Sibel ŞAHİN
5 Üye Pembe KARA
6 Üye Emine KILIÇ
7 Üye Ceren KILINÇ
8 Üye Gafure ÖZAVCI
9 Üye Melike ÖRDEK
10 Üye Hakan NEHİR
11 Üye Esra TETİK
12 Üye İbrahim DURAN
13 Üye Hakan SAYINBATUR
14 Üye Duygu İrem İNCE
15 Üye Ebru ÖĞTMEN(Ecz.)
16 Üye Şenay AKKAŞ
17 Üye Sevda KÖSEEMİNOĞLU
18 Üye Merve YILDIZ
19 Üye Sabahattin KOÇ
20 Üye Metin KİRİŞCİ
21 Üye Rabia ÖZSÖNMEZ
22 Üye Kübra KEKLİCEK
23 Üye Burak TÜRKELİ