ORGAN BAĞIŞ KOMİTESİ

 

1-Organ Bağış Komitesinin Asgari Konuları :

 • Hastane personelinin eğitimi.
 • Organ bağışı ile ilgili dokümanların hazırlanması.
 • Organ bağışı haftalarında hastanede organ bağışı kampanyaları düzenleyerek insanları bilgilendirir.
 • Organ ve doku nakil koordinatörü potansiyel donörler 24 saat icapçı olarak hazır bulunur.
 • Şüpheli ölüm durumunda yani potansiyel bir donörün tespitinde, Beyin Ölümü Tespit Komisyonunu göreve davet ederek beyin ölümü tanısının kesinleştirilmesini ve bunun belgelenmesini sağlar. Böylece potansiyel donörü, donör adayı olarak belirler.
 • Tespit edilen donör adayının, yoğun bakım ünitesinde destek tedavisinin sürdürülmesini sağlar.
 • İlgili yasa ve yönetmelikleri göz önüne alarak organ bağışı için gerekli sosyal ve hukuki zemini hazırlar.
 • Bölge koordinasyon merkezi ile iletişime geçer. İstenilen evrakları ivedilikle gönderir.
 • Bölge koordinasyon merkezi ile iletişim kurularak donörden greft (organ) çıkartılması için organizasyon yapar.
 • Donörün transplantasyon sonrası işlemlerinde aileye destek ve yardımcı olmak. Hastane içi cenaze işlemlerini organize etmek.
 • Çalışmalarını Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde organize eder.

 

2-Komitenin Toplanma Süresi :3 ayda bir toplanmaktadır.

 

3-Komitede Görevli Kişiler :

 

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1BaşhekimDr. Selahattin VURAL
2Kalite Yönetim DirektörüGuzide KULOĞLU
3Anestezi Uzmanı(Komite Başkanı)Uz.Dr.Şemsettin BOZGEYİK
4Nöroloji UzmanıUz.Dr.Ali Yavuz SERTPOLAT
5Beyin Cerrahi UzmanıOp.Dr.İlhan BÜYÜKBEŞE
6Hemşirelik Hizmetleri MüdürüCeren KILINÇ
7Yoğun Bakım SorumlusuErcan KURT