TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

1-Tesis Güvenliği Komitesinin Asgari Konuları :

  • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi
  • Hastane altyapı güvenliğinin sağlanması
  • Kurumda Can ve mal güvenliğinin sağlanması
  • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları
  • Atık yönetimi çalışmaları
  • Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması
  • Tehlikeli maddelerin yönetimi

 

2-Komitenin Toplanma Süresi :3 ayda bir toplanmaktadır.

 

 

3-Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.

  • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
  • Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

 

4-Komitede Görevli Kişiler :

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1Başhekim(Komite Başkanı)Dr. Ulaş YANIK
2Başhekim YardımcısıUz.Dr.İlker PARMAKSIZ
3Hemşirelik Hizmetleri MüdürüSultan YÜKSEL
4Kalite Yön.DirektörüSibel ŞAHİN
5İŞ Güvenliği UzmanıErkan RAHAT
6Teknik Servis Sorumlusu (üye)Metin KİRİŞCİ