BEYAZ KOD EKİBİ
1.Beyaz Kod Sorumluları Ekibi:
Hastane çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini sağlamaktan sorumludur.
Ekip; İdari yöneticilerinden bir temsilci,süpervizör ve güvenlik biriminden oluşur.

2.Beyaz Kod Ekibinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
• Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak,
• Beyaz kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,
• Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,
• Beyaz kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri yapmak,
• Beyaz kod uygulamaları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,
• Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim vermek.
• Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli desteğin verilmesini sağlamak,
• Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.

3.Çalışma Usul ve Esasları:
• Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.
• Gerektiğinde hastane yöneticileri ve hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.
• Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır.
• Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.

4-Beyaz Kod Ekibinde Görevli Kişiler :

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Başhekim Yardımcısı Uz.Dr.ilker PARMAKSIZ
2 Güvenlik Sorumlusu Halil ŞAHAN
3 Güvenlik Personeli Cemal KARAKULAK
4 Süpervizor Berkay Mertcan AZGIT
5 Süpervizor Enes ARICI
6  Güvenlik Personeli Rabia ÖZSÖNMEZ
7  Güvenlik Personeli Kübra SARICA

 

 

MAVİ KOD EKİBİ

Kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın hızlı ve güvenli biçimde, eğitimli ve deneyimli personel tarafından kalp ve solunum sistemine müdahale ile canlandırılmasını sağlamaktan sorumludur.

1.Mavi Kod Ekibinin Görev ,Yetki ve Sorumlulukları:

 • Mavi kod çalışmalarının düzeninden ve işleyişinden sorumludur.
 • Mavi kod ile ilgili eğitim ve tatbikatların organizasyonlarını yapar.
 • Her dönem için en az bir kere tatbikat yapılmasından sorumludur.
 • Yapılan tatbikatla ilgili kayıtların düzenlenmesinden ve saklanmasından sorumludur.
 • Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır.
 • Her vardiya dönemi için Hizmet Kalite Standartlarına göre Mavi kod ekiplerini belirler ve gerek gördüğü anlarda denetler.
 • Mavi Kod ekiplerinin CPR eğitimlerinin düzenli olarak verilmesini sağlar.
 • Acil müdahale setinin miat ve kritik stok seviyelerinin takibini sağlar.
 • Çalışanlara Mavi Kod eğitimi verilmesini sağlar.
 • Kalite Birimi ile koordineli çalışır.
 • Tüm çalışmalarını Hizmet Kalite Standartlarına göre yapar.
 • Yaptıkları çalışmaların (form, sunu, makale) birer örneğini mutlaka Kalite Yönetim Birimine teslim eder.

 

2-Mavi  Kod Ekibinde  Görevli Kişiler :

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Anestezi Uzmanı (Başkan) Uz.Dr.Şemsettin BOZGEYİK
2 Anestezi Uzmanı Uz.Dr.İbrahim ÖZCAN
3 Yoğun Bakım Sor.Hemşire Sevda KÖSEEMİNOĞLU
4 Anestezi Teknisyeni Esra TETİK
5 Dahiliye Uzmanı Uz.Dr.İmam GÖKSU
6 Acil Servis Sor.Hemşire Rabia ÖZSÖNMEZ
7 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Sultan YÜKSEL
8 Güvenlik Sorumlusu Halil ŞAHAN
9 Dahiliye Uzmanı Uz.Dr.Şenel BOLAT

 

PEMBE KOD EKİBİ

1.Pembe Kod Sorumluları Ekibi:

Hastanede servislerde tedavi için bulunan yeni doğan / bebek / çocuk kaçırılması veya kaybolması durumlarına karşı önlem almak ve bebek güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

Ekip; İdari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, teknik servis elemanı, güvenlik amiri,kadın doğum ,pediatri servis ve Yeni doğan yoğun bakım hemşiresinden oluşur.

 

2.Pembe Kod Ekibinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: :

Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik)  oluşturulmasını sağlamak,

Pembe kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,

Pembe kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,

Pembe kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri yapmak,

Pembe kod uygulamaları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,

Çalışanlara pembe kod ile ilgili eğitim vermek.

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.

 

3.Çalışma Usul ve Esasları:

 • Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.
 • Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.
 • Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı tutanak formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir

 

4-Pembe Kod Ekibinde  Görevli Kişiler :

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Başhekim Dr.Ulaş YANIK
2 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Sultan YÜKSEL
3 Güvenlik Sorumlusu Halil ŞAHAN
4 Süpervizor Berkay Mertcan AZGIT
5 Süpervizor Enes ARICI
6 Güvenlik Personeli Tuncay DANIŞMAN
7 Güvenlik Personeli Cemal KARAKULAK
8 Güvenlik Personeli Kübra SARICA
9 Kadın Doğum Servis Sorumlusu Kübra KEKLİCEK
10 Pediatri  Servis Sorumlusu Melike ÖRDEK
11 Yeni doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Merve YILDIZ
12 Teknik Servis Sorumlusu Metin KİRİŞCİ

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

Hastanemiz  bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve  Çalışan Güvenliği Komitesi tarafında

yürütülmektedir.

 

1- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulun Asgari Konuları :

 • Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
 • Risk analizlerin yapılması
 • İSG Eğitimlerin yapılmasını sağlamak

 

2-Komitenin Toplanma Süresi : 2 ayda bir toplanmaktadır. 

 

3-Gerektiğinde Düzeltici –Önleyici Faaliyetler Başlatılır :

 • Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.
 • Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

4-İŞ Sağlığı ve Güvenliğinde  Görevli Kişiler :

NO GÖREVİ/ÜNVANI ADI SOYADI
1 Başhekim Dr. Ulaş YANIK
2 Başhekim Yardımcısı (İşyeri Hekimi) Dr.Ali Özgür GÖZCÜ
3 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Sultan YÜKSEL
4 Kalite Yön. Direktörü Sibel ŞAHİN
5 İş Yeri Hemşiresi (üye) Emine KILIÇ
6 Çalışan Temsilcisi (üye) Gafure ÖZAVCI
7 İş Güvenliği Uzmanı Erkan RAHAT